DSC_2144-1-1200.jpg EXIF Viewer제조사NIKON CORPORATION모델명NIKON Z 6소프트웨어Adobe Photoshop CS5 Windows촬영일자2019:01:22 12:17:57만든이KIM SUKHWAN노출시간 0.000 s (1/4000) (1/4000)초감도(ISO)200조리개 값F/f/2.8조리개 최대개방F/2.8000003354301노출보정0.00 (0/6) EV촬영모드aperture priority (semi-auto)측광모드matrix촛점거리70.00 (70/1)mm35mm 환산70mm사진 크기1200x612


Hướng dẫn vịnh Hạ Long
Ban khoe khong

Nếu bạn gửi địa chỉ email của bạn đến địa chỉ email của tôi
Tôi sẽ gửi cho bạn ba hình ảnh.
Tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.
Kim Suk Hwan